OBEC

Zimná údržba v obci Poruba – aktuálny stav

Stanovisko – zimná údržba


Voľný pohyb psov v našej obci

Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Poruba, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí. Nedovoľmepreto, aby voľne pobehajúce psy ohrozovali bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa každodenne po obci.


Zimná údržba v obci Poruba

Obecný úrad v Porube opakovane vyzýva všetkých občanov – motoristov, aby neparkovali a neodstavovali svoje motorové vozidlá na miestnych komunikáciách. Takto odstavené vozidlá znemožňujú práce na zimnej údržbe ciest a ohrozujú tak zdravie a bezpečnosť všetkých občanov a účastníkov cestnej premávky. 


Upozornenie na daňové povinnosti v roku 2019

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľnosti k 1. januáru 2019, rovnako tak vlastníci nehnuteľnosti, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2018 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby – prístrešky, altánky, kôlne, záhrad. domčeky…., atď. ) sú povinní podať daňové priznanie alebo oznámiť zmenu k dani z nehnuteľnosti do 31. 01. 2019.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým zanikla daňová povinnosť v priebehu roka 2018 (napr. byt, rodinný dom, garáž, pozemky, atď. boli prevedené na inú osobu). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31. januára 2019. Občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2018 nenastali, daňové priznanie nepodávajú.


Harmonogram zberu PET fliaš


Vážený návštevník, ospravedlňujeme sa ale stránka obce Poruba je práve v rekonštrukcii a pripravujeme pre Vás nový obsah. Ďakujeme za pochopenie. 

Obec Poruba leží v Hornonitrianskej kotline, severozápadne od Prievidze v nadmorskej výške 414 m. Celý chotár má dĺžku 2 km, nachádza sa vo výške od 360 metrov do 435 metrov nad morom. Katastrálna výmera obce je 15,07 štvorcových kilometrov.

Od západu ju obklopuje Strážovská vrchovina s Malou Magurou dosahujúcou výšku 1146 m, zo severu sú južné svahy Malej Fatry s Kľakom (1353 m) a smerom na východ sa tiahne pohorie Žiar so zrúcaninami Vyšehradu (829 m).Smerom juhovýchodným sa tiahne pohorie Vtáčnik (1346 m).

Peter Petic v Porubskej škultécii hovorí: „Malú Maguru možno nazvať matkou Poruby, lebo tak sa zdá, že prvotných jej obyvateľov prilákala, alebo zachránila Malá Magura.“

Z Malej Magury je pekný výhľad na nitriansku a rudniansku dolinu, dobre vidieť aj lazy vo Valaskej Belej. Tu sa nachádzala aj podzemná jama „Baba“, ktorá ale pri ťažbe dreva v 1. polovici nášho storočia zanikla. Bola to viditeľná stopa baníctva v dedine. Povesti hovoria o jej niekdajšom podzemnom spojení s bojnickým zámkom.

 


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk